Skip to main content

“PeakWMS er et system, man kan vokse i”

– Frederik Christiansen, Ejer, CarCareFreaks

CarCareFreaks er en webshop, der sælger produkter til bilpleje fra en dansk og to internationale webshops. Hovedlageret ligger i Herlufmagle på Sjælland, hvorfra der også drives butik og kurser i bilpleje. CareCareFreaks anden butik ligger i Vejen i Sønderjylland med butikslager og bilplejekurser. Desuden har virksomheden kørende sælgere med mobile lagre.

Synkronisering af data var en stor udfordring

Dataflow var den største udfordring for ejer Frederik Christensen i det tidligere WMS-system.

”Vi havde et andet WMS-system, før vi skiftede til PeakWMS. Den største udfordring vi havde var, at det lagersystem ikke var master for vores data.

Selvom det var et lagersystem, så var det reelt ikke system, som styrede vores lager. Det var egentlig bare en skal. Det, som vi havde behov for, var et system, som kunne synkronisere vores data. Det skulle fx kunne sende data rundt på lagerantal mellem vores forskellige webshops.

Vi har tre webshops, og det var vores danske webshop, som var styrende i forhold til lagerantallet. Det betød fx, at når der blev solgt en vare i den svenske webshop, så blev varen nedskrevet i den svenske webshop, hvorefter der blev sendt en besked til den danske webshop om at nedskrive varen der. Og til sidst blev der sendt en besked fra den danske webshop om, at varen også skulle nedskrives i den europæiske webshop.

Udfordringen med dataflowet var, at det var for administrativt tungt, og der var for mange ting, der kunne gå galt i processen. Vi oplevede fx at vi kom til at sælge varer, som vi ikke reelt havde på lager, fordi synkroniseringen ikke fungerede godt nok.”

Meget fleksibel onboardring proces

Når en vare bliver solgt, så nedskrives den automatisk i alle webshops, fortæller Frederik.

”I PeakWMS bliver varen nedskrevet ét sted. Og så fortæller lagersystemet alle de andre webshops, at nu er den pågældende vare solgt. Det er også lige meget, om det er en sampak eller om det er et butikssalg. PeakWMS skal nok fortælle de andre webshops, at nu er den her vare altså solgt.

Vi besluttede at gå med PeakWMS, fordi det kunne løse vores udfordringer. Jeg lagde stor vægt på, at systemet er meget dynamisk. Dvs. at hvis vores virksomhed bevæger sig en vej, så er det også muligt, at PeakWMS kan bevæge sig den vej.

Jeg faldt for, at PeakWMS ikke er statisk og bygget som én samlet klods. Det er bygget på en måde, hvor vi kunder kan være med til at præge systemudviklingen, så PeakWMS kan tilpasses vores forretning.

Frederik fortsætter: “Kun små 14 dage efter vi havde indført PeakWMS, så sagde vores lagerfolk, at de kunne mærke, at de gik markant mindre. Da vi startede med systemet havde vi 3 mand på lageret, nu har vi kun 2. Så vi har kunne mærke en markant besparelse.

For det første har PeakWMS givet os en reel besparelse på lageret. Og så har det gjort os langt mere effektive i vores processer både på lageret, men også med indkøb.

Det har helt sikkert også givet os et meget bedre overblik over, hvor vi har vores varer og varernes værdi. Overordnet set, så har systemet gjort, at vi har langt bedre styr på vores logistik.”