Handelsbetingelser

1 Nærværende aftale

 

1.1 Formål

Nærværende handelsbetingelser er et juridisk dokument, der beskriver Peak Warehousing ApS og kundens forpligtelser ifm. brugen af Peak Warehousings digitale lagerstyringssystem PeakWMS.

1.2 Virkning

Kundens accept af betingelserne anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem Peak Warehousing ApS og kunden.

2 Kontrakthabilitet

Nærværende handelsbetingelser er gældende fra kundens accept-tidspunkt, og danner grundlag for kundens tilslutning til Peak Warehousing ApS.

3 Virksomhedsoplysninger

Sælger ifm. nærværende betingelser er

Peak Warehousing ApS
CVR: 41581018

Østre Allé 6
9530 Støvring
Danmark

Tlf.: 71 99 52 24

info@peakwarehousing.com

4 Priser og betaling

Prisen for brugen af Peak Warehousing ApS’ digitale lagerstyringssystem fremkommer af vores hjemmeside. Prismodellen kan tilgåes her https://peakwms.com/lagerloesning-priser/. Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner og er excl. moms.

Prisen for brug af PeakWMS udregnes pr. månedsbasis. Minimumsprisen for brug af PeakWMS er 499 kr. pr. måned.

Varen faktureres af Peak Warehousing ApS. Faktura sendes til den e-mail, der er oplyst i din PeakWMS-client, hvorefter betalingsfristen er Netto 8 dage.

Ved forsinket betaling er Peak Warehousing berettiget til opkrævning af rykkergebyrer og renter i overenstemmelse med rentelovens regler herom.

 

4.1 Automatisk kortbetaling

Peak Warehousing ApS tilbyder muligheden for at tilmelde sig automatisk kortbetaling. Handlen foregår som beskrevet i nærværende betingelser, dog trækkes det fakturerede beløb automatisk og uden indtastning af kortoplysninger på ny for hvert køb.

4.2 Kvittering

Peak Warehousing ApS tilsender ved hver fakturering en kvittering til kundens e-mail adresse umiddelbart efter hvert gennemført køb.

5 Ansvar

Peak Warehousing ApS er udelukkende ansvarlig for drift og opdatering af softwaren bag PeakWMS.

Peak Warehousing ApS kan derfor ikke gøres ansvarlig for fejl, der er sket i forbindelse med brugen af PeakWMS.

PeakWMS kan ikke drages til ansvar i forbindelse med fejl og mangler i forbindelse med ordrer, fejl på kunders webshop og/eller i forbindelse med forsinkelser og beskadigelser hos transportører.

6 Reklamation og indsigelse

Peak Warehousing ApS er udelukkende mellemmand i forbindelse med fragtydelser. Lagerstyringssystemet PeakWMS benyttes udelukkende til lagerstyring, oprettelse af labels, samt track og trace af forsendelser. Peak Warehousing ApS er ikke en transportør eller speditør, da Peak Warehousing ApS ikke håndterer den fysiske fragt.

Ved bortkomst eller beskadiget forsendelse, er det den anvendte transportør, der er erstatningsansvarlig overfor kunden. Her gælder den enkelte transportørs reklamationsprocedure og -betingelser. Kunden skal ved en evt. reklamationssag henvende sig direkte til den gældende transportør. Dette gør sig ligeledes gældende for kunder på Peak Warehousing Lagerhotel, der oplever bortkomst eller beskadigelse af forsendelser under fragten.

7 Fejl

Du skal straks underrette Peak Warehousing ApS via mail info@peakwarehousing.com, hvis du oplever fejl i systemet. Du skal i så vidt muligt omfang informere os om alle oplysninger du kan viderebringe i forbindelse med fejlen, der er opstået.

8 Opsigelse

Vilkår og betingelser, der er beskrevet i disse handelsbetingelser træder i kraft på datoen, hvor en bruger er oprettet i PeakWMS, og forbliver i kraft indtil de opsiges af dig eller af os.

Du kan til enhver tid opsige din aftale ifm. brugen af PeakWMS ved at kontakte Peak Warehousing ApS pr. mail. info@peakwarehousing.com med begrundelse for opsigelse.

Der er ingen binding i forbindelse med brugen af PeakWMS, og du kan dermed opsige dit abonnement med dags varsel. Dog vil du blive opkrævet gældende minimumsbetaling for løbende måned på 499 kr. Hvis brugen af PeakWMS løber sig i højere beløb end minimumsbeløbet, vil du blive faktureret for beløbet, der udregnes på baggrund af Peak Warehousing ApS’ prismodel.

Se ydermere punkt 11 i disse handelsbetingelser for informationer vedrørende fortrydelsesret.

9 Databehandling

Hos Peak Warehousing ApS håndterer vi en række personlige data på kundens vegne. Heriblandt bl.a. adresser og kontaktoplysninger på vores kunders kunder, der anvendes, når der overføres ordrer fra kundens webshop til PeakWMS, samt i forbindelse med fragtydelser hos de respektive transportører.

Det betyder formelt, at du som kunde er dataansvarlig, og Peak Warehousing ApS er databehandler.

Som databehandler forpligter Peak Warehousing ApS sig til at overholde samtlige forhold i den til enhver tid gældende persondatalovgivning både med hensyn til opbevaring, adgang, deling, sletning og behandling af persondata generelt.

Som kunde hos Peak Warehousing ApS og dermed dataansvarlig accepterer du, at Peak Warehousing ApS har ret til at behandle disse data på baggrund af gældende lovgivning.

10 Klagemuligheder

Ved uenighed omkring en service eller opkrævning fra Peak Warehousing ApS, skal indsigelsen indsendes til Peak Warehousing ApS senest 30 dage efter, at ydelsen er leveret/faktureret. Peak Warehousing ApS forbeholder sig retten til at afvise indsigelser, der er ældre end 30 dage.

Klager kan indgives til følgende mail:

info@peakwarehousing.com

Tvister mellem parterne vil i øvrigt i videst mulige omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af købsaftalen.

11 Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten følger gældende lovgivning for levering af digitale serviceydelser. Kunden har dermed ret til 14 dages fortrydelsesret, gældende fra aftalens indgåelse, inden serviceydelsen sættes i gang. Hvis kunden specifikt har ønsket, at Peak Warehousing ApS skal begynde at levere serviceydelsen PeakWMS, inden fortrydelsesrettens udløb, vil kundens fortrydelsesret frafalde.

Er PeakWMS taget i brug, vil du som minimum blive opkrævet 499 kr. for indeværende måned. Overskrider din brug af PeakWMS minimumsbeløbet, vil du blive opkrævet betaling for beløbet, der er brugt. Dette beløb udregnes i henhold til Peak Warehousing ApS’ prismodel https://peakwms.com/lagerloesning-priser/.

Ved brug af fortrydelsesret skal Peak Warehousing ApS kontaktes pr. mail. info@peakwarehousing.com. I mailen skal du gøre det tydeligt, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret, samt begrunde, hvorfor.

12 Kontakt

Ved spørgsmål, klager eller kommentarer kan Peak Warehousing ApS kontaktes pr. mail på

info@peakwarehousing.com

Eller pr. telefon

Tlf.: 71 99 52 24

13 Ændringer

Peak Warehousing ApS forbeholder sig retten til at ændre i nærværende betingelser til enhver tid. Ligeledes forbeholder Peak Warehousing ApS sig retten til at ændre nærværende betingelser iht. ændringer i gældende lovgivning.

14 Uoverensstemmelser

Handelsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedr. dette, skal afgøres ved retten i Aalborg.